ಮೈಸೂರು ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ)

Back
ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಸಮಿತಿ

 ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಸಮಿತಿ

 
ಎಸ್ಎಲ್ ನಂ.
ಹೆಸರು
ಪಾತ್ರ
ಫೋಟೋ
1.
ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್, IFS
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
md
2.
ಡಾ.ಸತೀಶ ಬಿ.ಸಿ., ಐಎಎಸ್
ಸದಸ್ಯರು
satheesh
3.
     
ಶ್ರೀ ನಿತೀಶ್ ಕೆ, ಐಎಎಸ್
      
ಸದಸ್ಯರು
 
4.
ಶ್ರೀ ಆರ್ ರಮೇಶ್
ಸದಸ್ಯರು
 
 
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS