ಮೈಸೂರು ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ)

Back
ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು

ಎಫ್.ವೈ ಗಾಗಿ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಕೊಡುಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅನುಮೋದಿಸಿದಂತೆ 2020-21

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಉದ್ದೇಶ

ನಿಧಿಗಳು

ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿವೆ

1 Government Sub division Hospital, Sagara, Shivamogga Seeking financial help for facilitation of Lift in Government Sub division Hospital, Sagara, Shivamogga ₹ 22 lakhs
2 Janata Vidyalaya Kullave - Baruru Seeking financial help for construction of compound ₹ 3 lakhs
3 Sarkari Padavi Poorva College, Sagara, Shivamogga District Seeking financial help for construction of Staff Room, Washroom, Additional Room and facilitation of lift. ₹ 35 lakhs
4 Sarkari Hiriya Prathamika Shaale, Padavagoddu Seeking financial help for facilitation of room, smart class and well equipped library ₹ 20 lakhs
5 Mangalore One School, Mangalore Library Development ₹ 3 lakhs
6 TSS Shripad Hegde Kadave Institute of Medical Sciences Requesting donations for adopting Cath-lab for treating heart disease ₹ 3 lakhs
7 Siddaganga Anda Makkala Shaale, Siddaganga Mutt Purchase of furniture ₹ 3 lakhs
8 Sarkari Hiriya Prathamika Shaale, Ravandur Piriyapatna Renovation ₹ 3 lakhs

  Total CSR Contribution for the year 2020-21

₹ 92 lakhs

 

ಎಫ್.ವೈ ಗಾಗಿ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು 2021-22 ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಉದ್ದೇಶ

ನಿಧಿಗಳು

ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿವೆ

1 Sagar Sub-Division Hopsital and Hosanagara General Hospital Establishing 6KL Liquid AMG storing tank at Sagar Sub-Division Hopsital and Hosanagara General Hospital ₹ 75 lakhs
2 Sagar Sub-Division Hospital Procurement of 20 Oxygen Concentrator ₹ 12.60 lakhs
3 Sagar Sub-Division Hospital Procuring one assisted life support Ambulance ₹ 25 lakhs
4 Sarkari Hiriya Prathamika Shaale, Ravandur Piriyapatna Construction of toilets and classrooms ₹ 5 lakhs
5 Maruthi Education Society (Regd.) Tumkur Providing water facility, purified drinking water facility, construction of 10 bathrooms / toilets for boys and girls ₹ 4 lakhs
  Total CSR Contribution for the year 2021-22 ₹ 121.6 lakhs

 

ಎಫ್.ವೈ ಗಾಗಿ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು 2022-23 ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರಮ

ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಉದ್ದೇಶ

ನಿಧಿಗಳು

ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿವೆ

1 Needy Poor Women of Soraba to earn their livelihood Sponsoring Sewing Machines 0.86 lakhs
2 Har Ghar Tiranga Campaign Procurement of National Flags 13.71 lakhs
3 Sarkari Hiriya Prathamika Shaale, Ravandur, Periyapatna Taluk, Mysore Finishing flooring and window works of the school 1.50 lakhs
4 Government Kannada Medium Boys and Girls School, Hubli For construction of girls toilet and water purification unit 5.00 lakhs
5 Pushpagiri Education Trust Construction of Toilets and facilitating pure drinking water for school students 5.00 lakhs
6 Kanyaka Parameshwari Education Society, Bidar For facilitating toilets and pure drinking water for school students 5.00 lakhs
7 Sarkari Hiriya Prathamika Shaale, Alnavara For Construction of school building, school gate and compound wall 5.00 lakhs
8 Sarkari Hiriya Prathamika Shaale, Shimogga For construction of girls toilet and water purification unit 5.00 lakhs
9 Nrupathunga High School, Benkal For Construction of well equipped toilets for school girls 5.00 lakhs
10 Shri Gajanana High School, Sampakhanda, Janmane, Sirsi Taluk For upgrading the infrastructure facilities 5.00 lakhs
11 Shri Venugopala Higher Primary School, Pakalakunja, Bantwal Taluk For construction of toilets and urinals for girls 5.00 lakhs
12 Chikkaveeradeshikendra Swamy Free Students Hostel, Bannur Road, Mysore For construction of toilets and bathrooms 5.00 lakhs
13 Shri Murali High School, Tumkur For facilitation of pure drinking water and construction of toilets / bathrooms to boys and girls separately 5.00 lakhs
14 Govt. Higher Primary School, Hasakathur Post, Kundapura Taluk For construction of library 6.00 lakhs
15 Karnataka Public School, Hosayalanadu, Hiriyur Taluk, Chitradurga District For construction of four toilets 8.00 lakhs
16 Govt. Higher Primary School, Sasthavu, Kokkarne Cluster For procurement of furniture and teaching tools 3.00 lakhs
17 Shri Murali High School, Tumkur Facilitation of pure drinking water and construction of toilets / bathrooms to boys and girls separately 3.00 lakhs
  Total CSR Contribution for the year 2022-23 86.07 lakhs

 

ಎಫ್.ವೈ ಗಾಗಿ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು 2023-24 ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಉದ್ದೇಶ

ನಿಧಿಗಳು

ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿವೆ

ಜಿಲ್ಲೆ: ವಿಜಯಪುರ

1 Government Urdu Primary School,Uppaladinni village Babaleshwar taluk Construction of a room in the school  15 lakhs
2 Government Primary School,Uppaladinni village Babaleshwar taluk Construction of a room in the school  15 lakhs
3 Sabha Bhavan in the premises of vijayapur rural field education officers Construction of sabha bhavan 20 lakhs
4 Bus stand at Mamadapura village,Babaleshwar taluk Construction of Bus stand 20 lakhs
5 Bus stand at Yakkundi village near kotyal vasti cross,Babaleshwar Taluk Construction of Bus stand 10 lakhs
6 Bus stand at kanmadi village, Tikota Taluk Construction of Bus stand 10 lakhs
7 Bus stand at Honwada village,Tikota Taluk Construction of Bus stand 10 lakhs
    Total 100 lakhs

ಜಿಲ್ಲೆ: ಬೆಂಗಳೂರು

1. Dr.B.R.Ambedkar School of Economics University Supply,installation and commissioning of solar power tree of capacity 5kwt on grid type with Mono Crystalling solar module with necessary accessories. 7,90,135 

ಜಿಲ್ಲೆ: ಚಾಮರಾಜನಗರ

1. M/s Karnataka Rural Infrastructure Development Limited(KRIDL) Chamarajanagar  construction of Auto stand in front of Chamrajanagar town KSRTC Bus stand 8 lakhs
2. M/s Karnataka Rural Infrastructure Development Limited(KRIDL) Chamarajanagar  Building up of pure drinking water plant at Nallurumole village,Chandakavadi Hobli,Chamrajnagar taluk 12.5 lakhs
3. M/s Karnataka Rural Infrastructure Development Limited(KRIDL) Chamarajanagar  Renovation of Higher primary school building at Bhageeratha layout,Chamarajanagar Town 7 lakhs
4. M/s Karnataka Rural Infrastructure Development Limited(KRIDL) Chamarajanagar  Building up of Pure drinking water plant in front of Marigudi temple, Uppinamole village, Chamarajanagar taluk 12.5 lakhs
    Total 40 lakhs
  Total CSR Contribution for the year 2023-24 1,47,90,135 

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS