ಮೈಸೂರು ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ)

Back
ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿ

ವಿಳಾಸ: ಎಂಎಸ್‍ಐಎಲ್ ಹೌಸ್, 36, ಕನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು : 560 052
 ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 080-22264021-28
 ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 22352559
 ಇಮೇಲ್: msil@msilonline.com

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS